RELACIÓ DE COGNOMS DE SANT JUST DESVERN 1509 - 1900
 

Relació de tots els cognoms, ordenats alfabèticament i adaptats a les normes ortogràfiques del català, que apareixen en els llibres de baptismes de la parròquia de Sant Just Desvern (Baix Llobregat) des de l'any 1509 fins l'any 1900, ambdós inclosos, agrupats per decennis i indicant el nombre de baptismes de cada cognom en cada decenni.
Treball realitzat per Raimon Masdéu i Térmens, soci núm. 296
Full Excel: 
Cognoms de Sant Just Desvern