Heràldica fraudulenta

Principal ] Amunt ] Introducció general a l'heràldica cívica ] Reglaments dels símbols dels Ens Locals de Catalunya ] [ Heràldica fraudulenta ] Noblesa i Heràldica ] Banderes ]


Cal tenir present:

1.- No hi ha escuts de cognoms, sinó de llinatges o de famílies.
2.- Que l'homonímia en els cognoms no és mai certesa de consanguinitat.  Aquesta només es pot acceptar elaborant un arbre genealògic que la demostri.
3.- A Catalunya, mentre no es demostri el contrari, només tenien escut les famílies nobles, que són molt poques.
4.- Una persona no noble que vulgui dotar-se d'escut d'armes per a ell i la seva descendència per línia masculina, pot fer-ho només acudint a un rei o cronista d'armes o conseller heràldic oficialment autoritzat.


Llegiu l'article de Valerià C. Labara sobre els escuts

ALGUNES EMPRESES

Fundación de Genealogía y Homónimos. Només cal llegir la carta per veure que no és gaire veritat el que venen i que de fet ja ho diuen amb lletra petita.

HERÀLDICA CATALANA: http://www.regals.net/heraldicacatalana/cognoms.htm
Venen: "HERÀLDICA CATALANA neix l'any 1991 ... la història dels cognoms i els escuts de llinatges i de pobles...  ... publiquem en una obra de 17 volums, on hi ha tots els "Escuts municipals de Catalunya".  D'altra banda, tenim informació i escuts heràldics d'uns 15.000 cognoms d'arreu del món. Aquesta  informació  l'oferim a un preu de 35 € ..."

ARALDIS. Centro de Investigación Histórico-Heráldica y Genealógica: http://www.araldis.com Encuentra el origen y el escudo de tu apellido. Modelo: Escudo Individual. Precio: 15,00 €.  I, també Astrologia: "La procedencia de nuestro apellido y el devenir de nuestro futuro, o el mayor conocimiento sobre nosotros mismos a través de la carta astral, han sido las bases sobre las que se ha implantado el éxito de Girotondo S.L. Desde hace más de 5 años, esta empresa ha comercializado una franquicia basada en la venta directa de impresiones informáticas de sus productos de Heráldica y Astrología. En 1.996, Girotondo comenzó a vender impresiones sobre Heráldica, desde entonces ya se han vendido más de un millón de impresiones en España, Italia, Francia, Alemania, América central y Sudamérica..."

HERÁLDICA DE APELLIDOS  http://www.heraldicadeapellidos.com 
¡¡¡GRATIS!!!    En nuestra Base de Datos de Apellidos encontrará el origen, historia, descripción del escudo de armas y, en muchos casos, la genealogía del tronco del linaje. En este momento disponemos de mas de 15.000 apellidos. Periódicamente iremos introduciendo más.

GABINETE HERÁLDICO http://www.heraldico.com 
ESPECIALISTAS EN HERÁLDICA HISPANA Y MUNDIAL
Somos una empresa dedicada a la elaboración de diversos productos de heráldica, escudos de apellidos, historia de linajes, etc. así como a la distribución y venta de LIBROS DE HERÁLDICA en CD-ROM.
Nuestra sede principal se encuentra en La Coruña, España, desde el año 1993 y en Internet estamos desde 1996. Si tiene usted una tienda y le interesaría vender nuestros productos, ¡¡ BUSCAMOS DISTRIBUIDORES  en todos los países!! póngase en contacto con nosotros...

Archivo Histórico de Blasones y Linajes:   http://www.heralclub.com  Aquesta empresa sembla que ha canviat diverses vegades d'adreça segons les informacions aportades per diferents persones afectades.